nl en

Jan Cox — CV

Contact
Bleekhofstraat 117 b27
2140 Antwerpen

gsm +32 (0)494 543 289

email jan@coxkes.be
website jan.coxkes.be

Beroepservaring

Freelance trainer
1/8/2021 tot heden
Gepensioneerd maar in bijberoep freelance trainer IT (Microsoft Word, Excel en PowerPoint, Teams etc.). Schrijver van hand­lei­din­gen voor custom-software.

Key Job
6/7/2015 tot 31/7/2021
Trainer IT (Microsoft Word, Excel en PowerPoint, Prezi, Adobe In­Design en Photo­Shop). Enige jaren gedetacheerd bij DG Digit voor EPSO (European Per­sonnel Selection Office) als trainer, eerste lijn support, schrijver van hand­lei­din­gen voor custom-software, liaison gebruikers-ontwikkelaars.

Synaps bvba
11/10/2010 tot 5/7/2015
Trainer IT (Microsoft Word, Excel en PowerPoint, Prezi, Adobe In­Design en Photo­Shop). De laatste jaren gedetacheerd bij EPSO (European Per­sonnel Selection Office) als trainer, eerste lijn support, schrijver van hand­lei­din­gen voor custom-software, liaison gebruikers-ontwikkelaars.

Dweb bvba
1/11/2009 - 9/10/2010
Trainer IT (Microsoft Word, Excel en PowerPoint, Adobe InDesign en PhotoShop)

A La Ville bvba
1/12/2008 - 30/10/2009
Maître d’hôtel, opmaken offertes groepen en traiteurdiensten, on­derhoud web­site.

VIGC vzw
1/12/2006 - 31/10/2007
Senior Consultant Externe Relaties: bezoeken en werven van le­den, oc­ca­sio­neel consultancy.

Agfa Gevaert nv
1/1/1995 - 30/4/2006
International Product Sales trainer: geven van applicatie en sales trai­nin­gen voor wereldwijd Agfa-personeel, uitvoeren van standaard en bench­mark de­mon­stra­ties, zowel in de interne trai­ningsruimte/showroom als ter plaatse, op beurzen en special e­vents wereldwijd.
Verder workflow-analyses ten bate van klanten én van Agfa (te­rug­kop­pe­ling naar R&D), eindgebruikers­training, presentaties over Agfa-producten en al­ge­me­ne workflow problematiek, ontwikkelen van sales-tools (video en mul­ti­me­dia), occasioneel prototyping van interfaces (In Rip Trapping plug-in voor A­cro­bat, door EnFocus uitgewerkt voor Agfa).
De laatste jaren meer sales-gerichte training met gebruik van internet-tech­nie­ken, opstarten van e-learning etc.

Aldus Benelux bv
1/1/92 - 30/9/94
Application specialist, later verkoper: geven van presentaties, de­mon­stra­ties en dealer-training, later ook pre-sales, sales, post-sales en marketen van prepress-software als TrapWise en PressWise.

Coaxis bvba
1/12/89 - 31/12/91
Application specialist DTP software (Aldus software): verzorgen van te­le­fo­nis­che klantenondersteuning, geven van presentaties, de­mon­stra­ties en eind­ge­brui­kers­trai­ning.

Verkoopzaal Leys
1/9/86 - 30/11/89
Algemeen administratief werk en opmaak op Mac SE van de vei­ling­cata­logi met gebruik van software paketten als MS file, MS Word, PageMaker en de mo­ge­lijk­he­den van database-publishing via mail-merging.

Koninklijk Belgisch Filmarchief
1/9/84 - 31/8/86
Beheer en kwaliteitscontrole van ±60.000 gearchiveerde films. (DAC-sta­tuut, 2 jaar.)

Legerdienst - SID-TeleVox
1/2/1982 - 1/2/1983
Reporter/cameraman/monteur van televisieprogramma’s bestemd voor het Bel­gische leger in Duitsland.

Nationale Bank van België
16/7/1981 - 15/1/1982
Schrijven en regisseren van educatieve video-programma’s voor de Dienst Op­lei­din­gen. (RVA-stage, 6 maanden.)

Opleiding

2008
Opleiding maître d’hôtel
Organisatie: Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB Plaats: CVO Elishout – Anderlecht
Stage: NH Hotel Atlanta Brussel, Salons Frank De Boeck Antwerpen

1976-1981
HRITCS (Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuur­spreidings­tech­nie­ken), opleiding tot regisseur radio en televisie.

Kennis & Ervaring

Algemeen
Ervaring als lesgever software-oplossingen en produkt-sales training
Ervaring als trainer softskills: presentatie-technieken, time-management, etc.
Ruime ervaring als presentator/publiek spreker.

Informatica
Algemene goede kennis courante office pakketten op Windows en Mac OS (vooral MS Office, Microsoft 365)
Basiskennis grafische opmaak-pakketten: InDesign, PhotoShop…

Grafische technieken
Prepress: trapping en impositie, rastertechnieken…
Algemene kennis PDF, JDF
Algemene kennis colour management
Algemene kennis druktechnieken

Culinaria
Goede kennis wereldkeuken, productkennis
Goede kennis dranken (wijn, bier, spiritualiën)
Verdienstelijk hobbykok

Talen
Nederlands: moedertaal (C2)
Engels: vloeiend (C1)
Frans: goed (B1)

Personalia

Geboorteplaats en -datum
Borgerhout (Antwerpen) op 06/07/56

Burgerlijke staat
Wettelijk gescheiden, 2 volwassen kinderen